Natuurlijk spreekt De Staffing Groep heel veel met freelancers, maar we vonden het tijd om eens te praten over de WDBA, veranderingen in de markt en hoe intermediairs worden ervaren. De zelfstandigen die we hebben uitgenodigd en ook op korte termijn konden langskomen zijn:

  • Coudray Fransz: projectmanager/PMO 8 jaar zelfstandig, zat in de verzekeringbranche, daarna telecom en heeft nu een opdracht bij de FNV.
  • Marc van der Velden: Team/projectmanager, heeft 15 jaar ervaring in de energiesector (Nuon, Alliander en Enexis), waarvan 2 jaar als freelancer.
  • Arnold Leenheer: Programmamanager en 7 jaar freelancer, daarvoor directie bij consultancybureau.
  • Rob van der Vlugt: sr. Project Manager heeft 17 jaar bij Sogeti gezeten als manager projecten en services, directeur geweest in bedrijf dat mobiele oplossing maakte, nu bij Enexis projectmanager / scrum master / tribe lead.
  • Deniz Celik: 5 jaar freelancer en sterk met informatie en data-analyse, bij verschillende soorten bedrijven gewerkt zoals netbeheerders, energieleveranciers en verzekeraars.

De impact van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA)

Iedereen deelt het gevoel dat de WDBA een enorme boel ellende en onduidelijkheid heeft gebracht. Rob geeft aan dat de discussies nu wel over een hoogtepunt heen zijn en dat de meeste mensen nu wel het gevoel hebben dat het goedkomt. Hij herkent dat de paniek wat weg is. De vaagheid van de voorstellen zorgt voor een gevoel van veiligheid. Arnold ziet wel een verschil in de markt tussen ‘snel en langzaam geld’: Pensioenfondsen en overheden merken het onder de streep niet snel wanneer projecten vertragen doordat zelfstandigen buitenspel staan om risico’s te voorkomen. Bij het B2C partijen waar klanten snel overstappen naar een concurrent is een vertraagd project een serieus probleem.

Wat Arnold betreft is payrolling wel een technische oplossing voor het ‘zelfstandigenprobleem’ maar geen oplossing die gunstig is voor zelfstandigen. De vrijheid die je opgeeft is juist wat je definieert als zelfstandige en is niet slechts een fiscale constructie.

Veranderingen in de markt

In de laatste 10 jaar is veel gebeurd, wat zijn belangrijke veranderingen vanuit het perspectief van de zelfstandige?

Voor Rob is het ineenstorten van tarieven voor projectleiding een jaar of 7 geleden een belangrijke verandering geweest. Er was op dat moment echt een prijzenslag gaande. Hij geeft aan dat dit komt door de crisis waarbij veel projectleiders uit grotere organisaties een regeling accepteerden waarbij ze met in ruil voor een flinke zak geld hun dienstverband opzegden. Vervolgens waren deze mensen bereid om opdrachten aan te nemen voor een veel lager tarief omdat ze financieel een behoorlijke buffer hadden.

Arnold geeft aan dat de crisis een einde maakte aan intermediairs die 20-30 euro bovenop het tarief van een zelfstandige legden. Vaak wisten mensen niet precies wat voor een marge een intermediair hanteerde en het maakte ook niet echt uit als het tarief van de zelfstandige prima was. Door tariefonderhandelingen vanuit de opdrachtgever werd vervolgens duidelijk dat marges van 30 euro niet zeldzaam waren. Als van de zelfstandige verwacht werd om het tarief te verlagen dan werd de marge van de intermediair plots een stuk interessanter.

Arnold en Rob zijn het eens dat de kloof tussen business en IT een stuk kleiner is geworden. Met de kanttekening van Rob dat dit geldt voor bedrijven waar het goed mee gaat. Bedrijven die die kloof niet hebben gedicht of flinke stappen zetten om deze te dichten hebben het moeilijk om in de huidige economie bij te blijven. IT/Data is bij veel succesvolle organisaties van een noodzakelijk kwaad hun kerncompetentie geworden. Rob geeft aan dat Enexis bijvoorbeeld het graven van kabels (grotendeels) uitbesteedt.

Een belangrijk onderdeel van het dichten van de kloof is, volgens Rob en Arnold, de overstap naar een agile of zelfs DevOps softwareontwikkeling en -beheer. Die overstap is niet in een middag te doen en is echt een andere manier van werken.

Een andere verandering in de markt is de samenwerking tussen corporates en startups, waarbij startups al vaak agile/DevOps werken. Volgens Arnold gaat dit nog een enorme vlucht nemen en worden startups (als ze dat al niet zijn) ‘the place to be’ voor freelancers. Startups zijn veel innovatiever maar wel moeilijker om binnen te komen omdat ze meer leunen op hun eigen netwerk om goede mensen te vinden en niet op intermediairs waar iedereen kan reageren.

De veranderende rol van Intermediairs

Niet iedereen maakt gebruik van een intermediair om opdrachten te vinden, maar wel om hun contract af te handelen. Voor Coudray was de intake bij De Staffing Groep door Lai-Mooi Missler een bijzonder moment, hij werd echt doorgezaagd over zijn beweegredenen, doelen en wensen. Dat was eerst even schrikken maar het voelt wel echt aan dat we hem willen helpen om zijn doelen te realiseren.

Deniz ervaart in de markt weinig voordelen van een intermediair maar geeft aan dat hij juist een belangrijke rol ziet weggelegd voor een intermediair: Ze moeten hem vertellen over de stand van zaken in de markt, tips geven over hoe hij zich moet ontwikkelen om voor meer en betere opdrachten in aanmerking te komen. Iets wat hij echt mist is dat een intermediair hem introduceert bij een inhuurder of manager die met zaken bezig zijn waar hij veel ervaring in heeft om in dat gesprek al te kunnen helpen en zijn waarde te kunnen aantonen. Een intermediair als een ‘agent’ zoals een topvoetballer of celebrity die contact legt met interessante personen en organisaties lijkt hem wel wat! Marc kan zich in de wensen van Denis herkennen en geeft aan wat hij doet om gebruik te maken van de kracht van een intermediair. Nadat hij aan de slag ging bij een opdrachtgever die hij zelf had gevonden en het servicecontract in orde werd gemaakt door De Staffing Groep nam hij contact op met De Staffing Groep om zelf een kennismakingsgesprek te plannen.

Arnold geeft aan dat hij vroeger niet vaak via een intermediair werkt omdat hij afgerekend wil worden op resultaat en niet op de tijd die het hem kost. De anderen vragen hoe hij over het te behalen resultaat goede afspraken kan maken omdat vaak veel externe factoren invloed hebben. Een van de manieren hoe Arnold zorgt dat hij zelf invloed heeft op het resultaat is door af te spreken dat hij zelf zijn team samen mag stellen en mensen mag inhuren.

Eensgezind zijn ze over marktplaatsen: Waardeloos. Wanneer een opdracht op een marktplaats ben je eigenlijk al te laat. Het komt te vaak voor dat een opdracht online wordt gezet waarbij men vooraf al weet wie ingehuurd gaat worden. De enige reden om de opdracht online te plaatsen is om het proces te volgen. Dat kost iedereen veel tijd en moeite en is op z’n minst onethisch.

Een positief slot

Om af te sluiten met een positieve noot: Iedereen ziet de toekomst positief, ondanks de vele paniekverhalen over ZZP-ers in de media en vanuit de overheid. Het wordt elk jaar normaler om zelfstandigen in te huren en om zelfstandig te worden. Dat was 10 jaar geleden echt anders.