De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, kortweg WAB, omvat een grote hoeveelheid maatregelen op het gebied van payrolling, uitzenden en detachering. Allereerst een duiding.

Payrolling is het werken op basis van een overeenkomst, die niet ontstaan is door samenbrengen van vraag en aanbod, waar onder toezicht en leiding van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht.

Bij uitzenden of detacheren moet de opdracht voldoen aan twee voorwaarden: de allocatiefunctie en non-exclusiviteit. Kortweg, de overeenkomst van opdracht is tot stand gekomen met als doel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waarbij er geen sprake mag zijn van exclusiviteit.

Het streven is om met de nieuwe wet een duidelijker onderscheid te realiseren tussen payrolling enerzijds en uitzenden/ detacheren anderzijds. Waarom? Om vast een beetje minder vast te maken en flex een beetje minder flex, en zo de spanning/krapte op de arbeidsmarkt te helpen verminderen.
Balans

Dat dit voor iedereen gevolgen gaat hebben mag duidelijk zijn. Cruciaal daarbij is welke cao gevolgd wordt. Want bij payrolling ben je verplicht de cao van de eindopdrachtgever te volgen, terwijl de cao van ABU of NBBU leidend is bij uitzenden/ detacheren. Met bijbehorende verschillen, zoals de duur van de overeenkomst, beloning, flexibiliteit, premies, pensioen, transitievergoedingen en nog enkele andere arbeidsvoorwaarden.

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Maar staan ook klaar om te helpen met uw eigen WAB-uitdaging. Bijvoorbeeld door de risico’s in kaart te brengen. Of juist oplossingen te bieden (zie bijvoorbeeld onze dienstverlening binnen het label KwiiK). Of u nou opdrachtgever, leverancier of professional bent! Reageer via onderstaand reactieformulier, we horen het graag!

Arjan.jpg Neem contact op met Arjan Pronk
Add Customer