N.V.Nederlandse Gasunie (hierna Gasunie) is een Europees gasinfrastructuurbedrijf dat het transport van aardgas en groen gas verzorgt in Nederland en Noord-Duitsland. In een recente aanbesteding heeft Gasunie De Staffing Groep geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor de inhuur van ICT, technische en overige specialisten. Naast De Staffing Groep is Harvey Nash B.V als makelaar geselecteerd:

De Raamovereenkomst gaat in per 1 januari 2019 en heeft een maximale looptijd tot 1 januari 2027. Gezien de veranderingen op de energie- en de arbeidsmarkt zijn de personele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het contract moeilijk te voorspellen en daarom is de exacte opdrachtwaarde van deze overeenkomst nog onbekend.

“Wij zijn al lange tijd partner van Gasunie voor het leveren van ICT-specialisten en we zijn ontzettend trots dat wij onze samenwerking tot 2027 kunnen voortzetten. Onze dienstverlening aan Gasunie wordt uitgebreid met het leveren van technische én overige specialisten”, aldus Peter Gram, Directeur Staffing Services bij De Staffing Groep.