Als je brood wil zoek je een bakker, voor een hypotheek ga je naar een bank en als de kraan lekt bel je de loodgieter. Logisch zal je denken, maar zo eenvoudig is het in de IT-arbeidsmarkt helaas niet. Hetzelfde werk een andere naam geven, daar is de automatiseringsbranche erg goed in. Maar hoe zoek je dan kandidaten voor een opdracht die door iedereen anders wordt genoemd? Lastig, en toch is dit ons dagelijks werk.

Voor bekende en vaker voorkomende werkzaamheden lukt het ervaren recruiters meestal nog wel om de verschillende termen en benamingen te herkennen. Maar wat doe je als een bepaalde klus minder of zelfs niet op eenzelfde wijze bekend is bij opdrachtgevers en –nemers? En hoe krijg je jongeren bijvoorbeeld enthousiast voor een baan als iedere organisatie die baan anders noemt? Of hoe help je omscholers een goede richting te kiezen als iedereen het over verschillende kwaliteiten heeft? Probeer iemand maar eens in zijn kracht te zetten als hij of zij geen duidelijk beeld heeft van de mogelijkheden in de markt en bij opleiders. Als gezegd, een behoorlijk lastig verhaal.

Om dit probleem op te lossen is er een lijst gemaakt van 40 competenties die in de IT-wereld voorkomen. Inmiddels is deze lijst uitgegroeid tot een officiële Europese Norm: het e-Competence Framework (e-CF). Hiermee kunnen onafhankelijk van het land van herkomst alle automatiseringsfuncties gekoppeld worden aan een aantal van de beschreven competenties. En anderzijds kunnen ook ervaringen en kwaliteiten van werknemers op eenzelfde manier worden ingedeeld.

Met deze competentielijst is het voor recruiters een stuk eenvoudiger vraag en aanbod te koppelen. Ook voor de werkgevers en werknemers is het makkelijker om te herkennen of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. En het wordt duidelijker op welk vlak een opleiding of training ingezet kan worden. Kortom, veel meer helderheid en veel minder verwarring door de e-CF.

Voor ons is die transparantie in de markt heel belangrijk, wij verbinden immers banen met mensen. Zoeken altijd naar de juiste kandidaat en naar de passende baan of opdracht. Voor ieder potje een dekseltje. Daarom werken wij actief mee aan de vernieuwde lijst met IT-competenties. En horen we het heel graag als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt!