"Altijd mooi natuurlijk om een aanbesteding te winnen. Het is toch een bevestiging van de kwaliteit van je dienstverlening, vooral als het, zoals nu, gaat om een verlenging van de samenwerking. Ten behoeve van deze aanbesteding hebben we een sterk consortium gevormd waarmee we de komende jaren op een krachtige wijze invulling kunnen blijven geven aan de capaciteitsvraagstukken van DUO Groningen", aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services bij De Staffing Groep.Over DUO Groningen
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs Groningen (DUO) maakt onderdeel uit van het ministerie OC&W en verstrekt studiefinanciering en verstrekt studiefinanciering voor scholieren en studenten, erkent diploma's en organiseert examens. Vanuit de kernwaarden betrouwbaar, toekomstgericht, klantgericht en verbindend maakt het onderwijs en ontwikkeling op deze wijze voor ons allen mogelijk.

De overeenkomst heeft een geraamde totale omvang van 200 miljoen euro over een looptijd van 4 jaar. Meer weten, vragen misschien? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Arno Pronk:

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer