Vraag 1: Heeft u het idee dat uw opdrachtgever (eindklant) op de hoogte is van het uitstel op de handhaving van de Wet DBA?

Bij de toelichting werd vaak aangegeven dat het niet echt duidelijk is of een opdrachtgever op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Hierbij werd ook aangegeven dat de grote organisaties wel weten wat er speelt, met name vanuit de afdeling inhuur. Van kleinere organisaties wordt aangegeven dat ze niet helemaal up-to-date te zijn.

Vraag 2: Heeft u het gevoel dat er nu meer ZZP-ers gaan worden ingehuurd?

Onduidelijkheid omtrent de wetgeving en de handhaving ervan is niet goed voor de markt, dat is overduidelijk in de reacties. Sommige noemen de invoering van de WDBA 'geneuzel' en anderen zien dat dit een langdurige aanval op de positie van de ZZP-er is. De onzekerheid blijft 'als een zwaard van Damocles' boven de markt hangen en de perceptie van risico doet bedrijven besluiten om niet met ZZP-ers te werken. Organisaties besluiten soms om 'voor de zekerheid' geen zelfstandigen in te huren.

De soms starre houding van inkoop rondom de WDBA leidt niet zelden tot vertraging van projecten doordat de juiste mensen niet (meer) ingehuurd kunnen worden. Ook zijn opdrachtgevers huiverig om bij het tijdelijk inzetten van een ZZP-er bij een zieke werknemer, een direct gevolg van de WDBA.

Ook voor zelfstandigen zelf is het geen fijne berichtgeving, iemand geeft aan dat hij zich een 'halve crimineel voelt' omdat hij zelfstandig is.

Een klein deel van de respondenten gaf aan dat nu bekend is dat handhaving voor langere tijd nauwelijks zal plaatsvinden hun opdrachtgevers het gevoel hebben dat 'de druk eraf' is.

Kortom, veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgen voor een ongunstig klimaat voor zelfstandigen. De recente berichten dat handhaving minimaal zal zijn zorgt wellicht voor iets meer lucht. De grote rode draad in de antwoorden is teleurstelling over het hele WDBA-traject.