Betalingstermijn opdrachtgever

Vraag: Wat is een redelijke betaaltermijn van een opdrachtgever?

Gevraagd aan het De Staffing Groep Testpanel wat een redelijke betalingstermijn is, antwoordde slechts 7% dat dit een termijn van langer dan 30 dagen is. Bijna 2 op de 3 zelfstandigen geven aan dat redelijk tussen de 20 en 30 dagen is. Bijna 20% vindt een termijn van 10-20 dagen redelijk. En bijna 10% vindt het redelijk dat binnen 10 dagen wordt betaald.

Betalingstermijn intermediair

Vraag: Wat vindt u een redelijke betalingstermijn voor een intermediair?

Het testpanel is hierbij verdeeld:

  • 29% 2-4 dagen
  • 23% 1-2 dagen
  • 19% 8-10 dagen
  • 16% 20-30 dagen

Totale betalingstermijn

Gevraagd naar de ervaringen van het testpanel met de totale betalingstermijn, dus vanaf het moment dat een zelfstandige zijn factuur opstuurt totdat deze is betaald, is het testpanel meer eensgezind. Voor de meeste mensen ligt voor de termijn tussen de 30 en 40 dagen (58%). Daarbij werd wel aangegeven dat ze regelmatig opdrachten hebben waarbij de betaaltermijn de 2 maanden ruim overschrijdt. Reden van deze lange termijn is de complexe route van het autoriseren van uren in sommige organisaties. Iedereen die aangeeft met dit soort termijnen te maken te hebben geeft aan ontevreden te zijn over deze termijn.

Intermediair betaalt wanneer opdrachtgever betaalt

Tevens wordt in een aantal reacties van het testpanel gemeld dat een constructie waarbij een intermediair pas betaalt wanneer deze is betaald door een opdrachtgever niet wenselijk is. Dit komt met name voor wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar zelf hebben gevonden en een intermediair als broker gebruiken. De opdrachtnemer heeft daarbij weinig invloed om de opdrachtgever te bewegen om sneller te betalen, maar draagt wel het risico bij bijvoorbeeld een faillissement van de intermediair. Zelfstandigen die al dat al wat langer zijn zullen hierbij terugdenken aan het faillissement van Corso in 2013. Ook wanneer intermediairs financieel solide zijn zal het zo zijn dat zelfstandigen die geraakt zijn door het faillissement van Corso zich niet prettig voelen bij die afhankelijke positie.

Versneld Betalen

Bij De Staffing Groep zien we dan ook dat freelancers vaak voor Versneld Betalen kiezen om dit vermeende risico op te lossen. Voor slechts 2% van de factuur om wordt een freelancer dan binnen 8 werkdagen betaald, voor 3% al binnen 3 werkdagen.