Binnen de Detavast-constructie bieden een aantal (voor ons bekende) opdrachtgevers starters, doorgroeiers en mensen met een arbeidsbeperking de kans zich zodanig te ontwikkelen dat ze na hun detacheringsperiode in vaste dienst kunnen worden genomen: Deta-vast.

Aan de hand van een gedegen opleidings-/ontwikkelingsplan groeien de kandidaten toe naar het gewenste niveau van de betreffende ICT-functies. De opdrachtnemer verzorgt binnen de detacheringsperiode de opleiding en begeleiding van de betreffende persoon. “Met deze detavast mantel voorziet de Staffing Groep in een verbreding van de klantvraag om naast de bestaande ICT inhuurmantels ICT’ers na een periode van 12 maanden desgewenst in dienst te nemen” (Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services).
Groei door middel van opleiding is voor De Staffing Groep natuurlijk geen onbekend terrein. Daarnaast werken we binnen deze mantelovereenkomst samen met een sterk consortium van partners, ieder vanuit hun eigen specialistische insteek: Young CapitalITvitea, Createment, Carapax IT en Didacticum.

De mantel wordt uitgevoerd namens en ten behoeve van de volgende opdrachtgevers:

  • Dienst ICT Uitvoering (DICTU);
  • Belastingdienst (BLD);
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (neemt deel per 1 oktober 2021);
  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) (Bestuursdepartement OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Inspectie van het Onderwijs (IvhO), Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), Nationaal Archief (NA) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)).

De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en een totale waarde van circa 39 miljoen euro. Meer weten of vragen over Detavast? Neem dan via onderstaand reactieformulier contact op met Edwin Souwer.

EdwinSouwer.jpeg Neem contact op met Edwin Souwer
Add Customer