“Een mooie bevestiging van de kwaliteit en waardering van onze dienstverlening, de afgelopen vier jaar waren we immers ook al leverancier voor Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovendien hebben we met onder andere CJIB onlangs ook nog een overeenkomst afgesloten in het kader van DetaVast”, aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services bij De Staffing Groep.

En dat deze verlengde samenwerking niet gewoon is of uit gemak voortkomt blijkt wel uit het feit dat nagenoeg alle overige partners nu vervangen zijn. Consultancy.nl publiceert daarover: ‘Met deze gunning kiest het CJIB voor vernieuwing in zijn partnernetwerk voor externe IT-inhuur.’ Onze enige ‘vernieuwing’ is de tenaamstelling op de overeenkomstnaam: stond onder het voorgaande contact nog de naam van ons label IT-Staffing vermeld, de komende jaren vervullen we onze diensten voor de uitvoeringsinstantie van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit de naam De Staffing Groep. Voor de rest blijft alles hetzelfde!

De raamovereenkomst gaat in per 1 oktober van dit jaar en heeft een looptijd van 4 jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 58 miljoen euro. Meer weten, vragen misschien? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Ronald Hazenkamp, Senior Client Manager bij De Staffing Groep:

Ronald Hazenkamp.jpg Neem contact op met Ronald Hazenkamp
Add Customer