Als actief lid beschikt De Staffing Groep over het unieke kwaliteitskeurmerk van de Bovib, een onafhankelijke en structureel getoetste waarborg voor al onze stakeholders dat wij financieel gezond zijn en ons houden aan ‘maatregelen en vigerende wet- en regelgeving bij het inzetten of activeren van een inhuurketen’.

Naast het keurmerk zijn er nog vele andere redenen voor ons om een actieve rol te spelen binnen de Bovib. Zoals een sterk netwerk waarin zowel concurrenten als partners een plek in hebben. Samen met actuele informatievoorziening zorgt dit voor een grote lobbykracht die we in kunnen zetten voor onze stakeholders. En last but not least ook een aanbod van opleidingen en organisatie van bijeenkomsten waardoor de relevante kennis van bijvoorbeeld wet- en regelgeving op een hoog niveau blijft.

Bovib

Ons lidmaatschap biedt zo een meerwaarde voor al onze stakeholders. Niet alleen voor maar ook achter de bekende schermen. Neem voor meer informatie over onze relatie met de Bovib contact op met Arno Pronk via onderstaand reactieformulier.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer