“De belastingdienst is natuurlijk een hele bijzondere opdrachtgever. Waar bovendien erg veel gaande is, met name ook op het gebied van digitalisering van processen. Geweldig dat De Staffing Groep daar ook de komende jaren weer aan mag bijdragen,” aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services bij De Staffing Groep.

Oude bekende

Overigens is de Belastingdienst ook een van de deelnemers in de zogenaamde DetaVast, waarbij aan de hand van een gedegen opleidings-/ontwikkelingsplan kandidaten toegroeien naar het gewenste niveau van de betreffende ICT-functies. Eerder dit jaar is De Staffing ook al geselecteerd voor deze bijzondere samenwerkingsconstructie.

Overeenkomst

Binnen de gewonnen mantelovereenkomst werkt De Staffing Groep samen met een mooi rijtje gespecialiseerde partners:

Na een transitiefase die eindigt op 31 december 2021 start de uitvoeringsfase van de Raamovereenkomst op 1 januari 2022 en eindigt uiterlijk op 31 december 2025. Meer weten of vragen over onze samenwerking met de Belastingdienst? Neem dan via onderstaand reactieformulier contact op met Rogier Lam.

RogierLam.jpeg Neem contact op met Rogier Lam
Add Customer