VAR verklaring komt te vervallenAlles over de Wet DBA

Algemeen

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) is op 1 mei 2016 in gegaan en vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met een transitieperiode tot minimaal 1 januari 2018.

De WDBA is in het leven geroepen om twijfels over een mogelijk dienstverband bij het inhuren van een zelfstandige Professional (ZP-er) te voorkomen. In theorie moet het met de WDBA voor alle betrokken partijen duidelijker worden waar de grens tussen ondernemerschap en dienstverband ligt.

Daardoor zou het ook duidelijker moeten zijn of iemand als zelfstandig wordt ingehuurd of als een (tijdelijk) werknemer aan de slag gaat. Dat de Belastingdienst dit verschil belangrijk vindt spreekt voor zich.

BelangrijkDe WDBA is een feit en moet duidelijk maken of een ZP-er echt geen dienstbetrekking heeft. Modelcontracten beschrijven op welke manier opdrachtgever en opdrachtnemer samen gaan werken. Als daadwerkelijk op deze manier wordt gewerkt vindt de Belastingdienst het geen dienstverband.

Voor opdrachtgevers

 • Lees hier meer over hoe u als opdrachtgever risico’s kunt mitigeren.
 • Maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis risico-analyse
 • Als opdrachtgever kunt u zich volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid door ZP-ers in te huren via De Staffing Groep.
Meer informatie

Voor zelfstandigen

 • Lees meer over waar de Belastingdienst specifiek naar kijkt.
 • Stem met uw opdrachtgever af of deze uw huidige VAR nog accepteert of dat via een modelovereenkomst gewerkt gaat worden.

De Staffing Groep in gesprek met de Belastingdienst

Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) heeft De Staffing Groep onlangs goedkeuring verkregen voor de voorgelegde modelovereenkomsten aan de Belastingdienst. In deze overeenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden een Intermediair met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan zonder dat daarbij sprake is van een dienstbetrekking. De goedgekeurde modelovereenkomst kan men downloaden op www.bovib.nl.

De Staffing Groep blijft de ontwikkelingen richting de komende verkiezingen op de voet volgen. Wij verwachten dan ook dat in de loop van 2017 meer bekend zal worden over hoe de WDBA daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen. Mocht u als inhurende organisatie samen met ons al eerder een gratis advies willen, neem dan contact op met Arno Pronk arno.pronk@destaffinggroep.nl.

De Staffing Groep blijft de ontwikkelingen op de voet volgen

Opdrachtgever

Als opdrachtgever kunt u zich volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doet u door in te huren via een intermediair die gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en die gebruik maakt van de disculpatieregeling waarbij u 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort.

Fiscale kaders & risicobeheersing

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de presentaties die zijn gegeven op ons WDBA-seminar. In de presentatie van Niels Dekker van PwC worden de wettelijke en fiscale kaders van de Wet DBA verkend en wordt in de presentatie van Marc Nijhuis (CFO van De Staffing Groep) de risicobeheersing behandeld.

Het best kunnen wij u adviseren over de impact van de WDBA voor uw organisatie in een gesprek. Daarbij houden wij rekening met uw specifieke situatie en belangen. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.

Seminar & PresentatiesEerder organiseerde De Staffing Groep een seminar over de WDBA. Zo’n 130 bezoekers waren aanwezig in het NBC in Nieuwegein bij de presentaties die de nieuwe wet van verschillende kanten bekeken. De volgende presentaties zijn gegeven:

Pierre Spaninks had geen powerpointpresentatie en heeft over dit seminar een blog geschreven. Hij gaat door op het punt dat hij in zijn presentatie ook liet horen: De Wet DBA is een feit, zorg voor waarde voor uw klant, ontwikkel uzelf en laat u horen. Het verslag dat gemaakt is door onze kennispartner Zipconomy gaat meer in op de juridische en arbeidsrechtelijke aspecten van de WDBA.

Links naar externe bronnen

De Belastingdienst heeft een factsheet gepubliceerd over de WDBA. Onze kennispartner Zipconomy gaat dieper in op de betekenis en onduidelijkheden van deze factsheet en verzamelt daarbij ook actuele informatie en artikelen over de WDBA.

Effecten voor opdrachtgevers & intermediairs
Download de powerpoint presentatie

Veelgestelde vragen

 • Geldt de WDBA ook voor mij?
  Als u als zelfstandige werkt of zelfstandigen inhuurt geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) ook voor u. Voor de Belastingdienst moet het duidelijk zijn of er sprake is van een dienstbetrekking, de WDBA moet daarover meer duidelijkheid verschaffen. Het is vanaf 1 mei 2016 niet meer mogelijk om een nieuwe VAR aan te vragen en vanaf 1 mei 2017 kan niet meer gewerkt worden met een VAR.
 • Is het verplicht om te werken met een modelovereenkomst?
  Nee, wanneer het overduidelijk is dat een zelfstandige een ondernemer is en er dus overduidelijk geen sprake is van een dienstverband is het niet nodig om te werken met een modelovereenkomst. In geval van twijfel is het wel raadzaam om als opdrachtnemer en opdrachtgever te bepalen volgens welke modelovereenkomst gewerkt gaat worden. Op deze manier is het duidelijk binnen welke kaders het werk verricht moet worden om niet als dienstverband beoordeeld te kunnen worden.
 • Ik huur ZP-ers in via De Staffing Groep, wat verandert er voor mij?
  De Staffing Groep gaat gebruik maken van modelcontracten en op andere manieren opdrachtgevers helpen bij het mitigeren van de risico’s die ontstaan bij de WDBA. Dat betekent ook dat wij u toestemming vragen voor een juiste opdrachtomschrijving. Het best kunnen wij u hierover adviseren in een gesprek waarbij wij rekening houden met uw specifieke situatie en belangen. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.
 • Hoe kan ik als opdrachtgever die ZP-ers inhuurt de risico’s minimaliseren?
  Als opdrachtgever kunt u zich volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doet u door in te huren via een intermediair die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en door gebruik te maken van de disculpatieregeling waarbij u 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort. In een gesprek kunnen wij hier gedetailleerder op in gaan. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.
 • Ik werk als ZP-er via De Staffing Groep, wat verandert er voor mij?
  In de transitieperiode van 1 mei 2016 tot 1 januari 2018 is het de bedoeling om per verlenging te gaan werken met een modelovereenkomst. De Staffing Groep gebruikt nu nog een tijdelijke goedgekeurde modelovereenkomst, maar zal binnenkort de modelovereenkomst van de Bovib (Brancheorganisaties voor Intermediairs en Brokers) gaan gebruiken. Met opdrachtgevers is de Staffing Groep in gesprek over de WDBA en de inventarisatie van alle lopende contracten. In de loop van 2017 zal duidelijk worden of uw inzet gecontinueerd kan worden middels een modelovereenkomst of dat we in gesprek met u gaan over een van de alternatieven.
 • Is de Wet DBA definitief ingevoerd?
  Ja, op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) aangenomen. Op 1 mei 2016 is deze wet in werking getreden en geldt er een transitieperiode tot 1 januari 2018. Wel is de politiek nu druk doende de WDBA zodanig te verduidelijken op bijv. de definities van gezagsverhouding en vrije vervanging om onduidelijkheid en onzekerheid in de markt bij inhurende opdrachtgevers en zelfstandigen weg te nemen.
 • Waar kijkt de Belastingdienst naar bij het beoordelen van de arbeidsrelatie?
  De Belastingdienst heeft een ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)’ uitgebracht. De belangrijkste checks vinden zijn op de vijf volgende kenmerken:
  1. Is er sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en
  2. Is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten (aspect vrije vervanging)
 • Waar kan ik goedgekeurde modelovereenkomsten vinden?