DYNACENTERAltijd toegang tot de juiste competenties.

Waarom een Dynacenter?De dynamiek en innovatie binnen en tussen ondernemingen zal de komende jaren toenemen.

De werknemer van de toekomst zal minder beschikking hoeven te hebben over specifieke ervaring en geleerde expertise, maar des te meer over het vermogen om adaptief, anticiperend en ondernemend te kunnen leren en handelen in continu veranderende arbeidsomstandigheden: de Dynaworker!

Maar hoe organiseren ondernemingen zich zo dat zij de juiste talenten continue beschikbaar hebben? Door een natuurlijk systeem van voorgeselecteerde Dynaworkers te creëren: een Dynacenter. Hier worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en gekoppeld door het matchen op basis van competenties. In een Dynacenter vindt permanente aanpassing plaats en faciliteert het om dynamisch en duurzaam te anticiperen op continu veranderende omstandigheden

Lees snel onze visie en anticipeer op de arbeidsmarkt!

Hoe werkt een Dynacenter?De inrichting van een Dynacenter gaat stapsgewijs. Er zijn vier hoofdstappen te onderscheiden.

  1. Proactief en systematisch competenties definiëren
  2. Voorselecteren van competenties (Dynaworkers) voordat de vraag er is
  3. Het bemensen van de onderneming als de vraag er is
  4. Het meten van prestaties en organiseren van competentiemanagement en -ontwikkeling
In 4 stappen dynamisch en duurzaam anticiperen op een veranderende arbeidsmarkt.

Altijd toegang tot de juiste competentiesGeef in 2016 inhoud aan het werken met Dynacenters en anticipeer dynamisch op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.

We helpen je graag met onze whitepaper "Dynacenter: altijd toegang tot de juiste competenties". In deze whitepaper nemen we je graag mee in onze visie op hoe je inhoud geeft aan een dynamisch en geïntegreerd personeelsbeleid van vast en extern personeel. In de whitepaper krijg je tips en trucs om:

  • Anders te kijken naar werk: uitdagingen in een veranderende arbeidscontext
  • Anders op te lossen: proactief en dynamisch beheren van vraag en aanbod in competenties
  • Het bemensen van de onderneming als de vraag er is
  • Anders te organiseren: co-creërende, incrementele en innovatieve inrichting.

Ontvang direct de gratis Whitepaper!